top of page

HORIZONTALNI DISTANCERI

h-20.gif
dhv-20.jpg
dhv-25.jpg
dh-22.jpg
dh-32.jpg
d30h.png
dsc_2939.jpg
HD20.png
Druzack-Daemmanw.jpg
DHZ25.jpg
Druzackanw.jpg
KD-18-150x150.jpg
KDZ-18-150x150.jpg
R 22.jpg
DISTANCER - štipaljke
Artikal                odstojanje                        Željezo fi           komada/vreća
                          od betona ( mm )              ( mm )                                       
d-15.h                    15                                       4-16                  1000           
d-20.h                    20                                       4-16                  1000           
d-25.h                    25                                       4-16                  1000           
DISTANCER - za horizontalu i vertzikalu
Artikal                odstojanje                        Željezo fi           komada/vreća
                          od betona ( mm )              ( mm )                                       
d-20.hv                    20                                       4-16                  1000           
d-25.hv                    25                                       4-16                    500           

Ova oblik distancera ima dvostruku funkciju da se koristi kao horizontalni i kao vertikalni distancer.

DISTANCER - sa stopicom
Artikal                odstojanje                        Željezo fi           komada/vreća
                          od betona ( mm )              ( mm )                                       
d-22.h                    22                                       4-16                  1000           
d-32.h                    32                                       4-16                    500           
Distancer sa stopicom. velicine 22 i 32 mm
DISTANCER - štipaljka 
Artikal                odstojanje                        Željezo fi           komada/vreća
                          od betona ( mm )              ( mm )                                       
d-30.h                    30                                       8-20                    500           

Horizontalni distanceri ‘’štipaljka’’-stavljaju se na tačku

sastava armaturne mreže.      Stavljanje distancera je

veoma lako!       Čestu primjenu ima u prefrabrikaciji

betonskih elemenata.

DISTANCER - kvadratni
Artikal                odstojanje                        Veličina             komada/vreća
                          od betona ( mm )          ( dimenzije  )                                
KD-20                    20                                20/88/194                  100           
KD-25                    25                                25/88/194                    80           

 

Kvadratni distancer namijenjen težim armaturnim

mrežama sa jednom ili dvije zone kao i šipkama.

Veličina je 194x88 mm sa nožicama koje ostvaruju

minimalan kontakt sa oplatom.

Otvori na distanceru omogućavaju ravnomjeran protok betona.

DISTANCER - trakasti
Artikal                odstojanje                        Dužina           m/paket              
                          od betona ( mm )              ( m )                                          
HD-20                    20                                      2                     50                   
HD-25                    25                                      2                     50                   

* Na zahtijev kupca moguće su i dužine veće od 2 m

DISTANCER - trakasti 65 cm
Artikal                odstojanje                          Dužina              m/paket             
                          od betona ( mm )                ( cm )                                          
Z-25                         25                                      65                     32,5                

Posebno efikasni, stabilni distanceri za velike površine

za donju armaturu. Može se koristiti i obrnuto na mekom tlu.

 

DISTANCER - za betonske ploče - kulir ploče

Artikal                odstojanje od                        Veličina          kom/paket           
                          podloge ( mm )                       (Fi O )                                        
HD-18                    18                                           2                     50                    
HDZ-18                 18                                           2                     100                   

Podmetači - nosači za kulir ploče  će omogućiti našim građevinarima lakše, brže i jeftinije pokrivanje prohodnih krovova, terasa i balkona. Idealni su za korištenje na mekom pijesku i izolacionim materijalima, čime omogućavaju zaštitu

od potencijalnog oštećenja izolacije.

DISTANCER - prstenasti

Artikal                odstojanje                       Veličina            kom/paket                 
                          od betona ( mm )              (Fi O )                                                
R-25                      25                                      200                       50                      

Prstenasti distancer sa ojačanjima koristi se za držanje velikih površina dna armatura (veća površina nalijeganja
armaturne mreže). Prsten je velicine 200 mm
.

jaja su glavna.jpg
bottom of page